Ανακοίνωση για τον διορισμό Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ) στον Τ.Ο.Ε.Β Αξιοχωρίου - Κιλκίς

Δείτε παρακάτω την ανακοίνωση:

Ανακοίνωση