Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Παιονίας περιόδου 2019-23

Logo-Δημου.jpgΟ Δήμος  Παιονίας πρόκειται να ξεκινήσει τις διεργασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) του για την περίοδο 2019-2023. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης που εκπονεί κάθε δήμος και αφορά τον προγραμματισμό του για την επόμενη τετραετία. Περιλαμβάνει το όραμα και τις πολιτικές του Δήμου, αλλά και τα έργα και τις δράσεις που θα υλοποιήσει σε όλους τους τομείς.

Παρακαλούμε να διατυπώσετε τις απόψεις σας, όσον αφορά την σημερινή κατάσταση του Δήμου, να προσθέσετε τα κυριότερα, κατά τη γνώμη σας, ζητήματα με τα οποία πρέπει να ασχοληθεί ο Δήμος για το διάστημα 2019-2023, καθώς επίσης και να προτείνετε δράσεις που πιστεύετε ότι θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της περιοχής και στη βελτίωση της λειτουργίας του Δήμου και των υπηρεσιών του.

Πατήστε παρακάτω για να δείτε το ερωτηματολόγιο που σας αφορά...

Ερωτηματολόγια