Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παιονίας

EU_EKT.jpg

espa1420_logo_rgb-(1).jpg

 

 

 

 

 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

Τίτλος έργου:

Συνοπτική Περιγραφή:

Το έργο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παιονίας», εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής  Μακεδονίας 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας 09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης  και καταπολέμηση της φτώχειας –ΕΚΤ», ύστερα από αίτηση που υπέβαλλε ο Δήμος Παιονίας.

Η νέα δομή θα παρέχει βοήθεια και υποστήριξη σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, με σκοπό τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου αυτών και τη διασφάλιση της κοινωνικής ένταξης των ωφελουμένων.

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός Ένταξης:

Ο προϋπολογισμός ένταξης ανέρχεται σε 112.620,00 Ευρώ.

Η χρονική διάρκεια λειτουργίας της δομής είναι 36 μήνες.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Πατήστε παρακάτω για να δείτε όλα τα σχετικά έγγραφα...

Σχετικά Έγγραφα